Die liefde van god. God Is Liefde 2019-02-15

Die liefde van god Rating: 8,2/10 271 reviews

God is liefde

die liefde van god

Die Here is boonop alwetend en weet alles ten alle tye. Ek weet U het aan my die krag gegee om te verander. Om hierdie rede behoort alle gelowiges, uit dankbaarheid, Christus as toegewyde dissipels na te volg. God is Liefde God is absoluut goedertieren — Hy is altyd barmhartig en goedhartig. Hy wil nie homself verloën en gee nie, want hy het geen ware meegevoel nie en gee nie regtig om as die onheile andere tref nie. Want er is geen niets. Er zijn vele passages in de Bijbel die ons Gods definitie van liefde geven.

Next

God is liefde

die liefde van god

Dit is waarom ons in die Nuwe Testament net een wet het, en dit is die wet van die liefde. Jezus Christus vervulde deze profetieën volledig en tot in detail. Al mag ek soms misluk, weet ek Hy wag vir my aan die einde van my stryd en dat ek deur sy liefde omring, daardeur sal kom. Dit is nie tydelik en verbygaande van aard nie. Dat is een prima eigenschap van mensen. Paulus het gebid dat die Korintiërs hierdie drie waarhede sou aanneem. God heeft de wereld zó lief, dat Hij zijn Zoon voor haar gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven zal hebben.

Next

Die Liefde van Christus kan nie van Waarheid geskei word nie

die liefde van god

Hy is die herder van sy kudde en sal hulle lei na groen weivelde, na waters waar rus is. Mensen die lepra hebben, hebben die prikkel verloren en het resultaat is verschrikkelijk zie Philip Yancey, Waar is God als ik pijn heb? Mans en vrouens was verheug oor hulle eie geestelike gawes en het mekaar verdring vir status en posisie. Hierdie Boodskap Kom Neer Op Een Saak: Is Ek Gewillig Om Te Verander? Filosofie is geen lichte kost. Haar lewe moet 'n onafgebroke toewyding aan Hom wees, met 'n diepe begeerte dat Hy altyd baie naby aan haar sal wees. Die Skrif sê dat ons almal 'n mate van geloof besit. Volgens Johannes, bly al God se liefde in Jesus.

Next

De liefde laat geen ruimte voor angst

die liefde van god

Maak Hy of Hy my sonde nie raaksien nie? Jy het jou aan Jehovah toegewy om sy wil te doen, en jy het jou toewyding gesimboliseer deur gedoop te word. Hy het dit bewys deur Homself te verbly in hoe God ander seën. Hierdie is die ware God van die Bybel, omrede Hy is wie Hy is! Ons sien ook hoe Paulus skerp berispe, teregwys en waarsku, maar hy het dit alles met trane gedoen, met die teerheid van 'n verpleër. As jy aktief vertrou op my liefde, leef jy die lewe wat Ek wil hê jy moet lewe. Sy moet die vyand van haar siel teëstaan en alle bedreiginge en aanvalle in die Naam van die Bruidegom oorwin.

Next

Gods liefde

die liefde van god

Ons lewens moet ook hiervan getuig. Geïnspireerd door Christus houden ze vol. Paulus Spreek Vervolgens Die Liefde Van God Aan. Spr 23:13 Hou die tug nie terug van die seun nie; as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.

Next

God zonder oordeel of liefde. De god van Spinoza

die liefde van god

Die angst hoeft zich geen meester van je te maken. God se liefde staan nie in konflik met Sy heiligheid, of Sy reverdigheid, of selfs Sy wraak teen sonde nie. Dit is dit, ek verlaat julle, ek laat julle aan julle eie lot oor. Hy is altyd naby, en tóg moet sy Hom soek. In liefde wijst Jezus deze demonen de deur, een naakte man tussen de doden wordt een geklede man tussen de mensen.

Next

Genade Onbeskryflik Groot: Die Liefde van God Maak Vry!

die liefde van god

Ons leer watter gesindhede en dade deur hom op prys gestel word. Julle moet glo dat Ek God vir julle sal wees. Geliefde, God se liefde word net aan ons oorgedra deur Jesus Christus. Ze is meer dan de kracht die angst tegenwerkt door lief te hebben. Dit is tyd dat ons weer die waarheid soek en praat! Ik mis een accent dat ikzelf ben gaan zien en waarmee ik nog bezig ben: wat zijn de consequenties van wat ik lees in I Johannes 4,18? King krijgt gelijk in zijn volharding in de liefde.


Next

Wat beteken dit as ons sê God is liefde?

die liefde van god

Christus alleen het daardie offer gebring. Wat mij opgevallen is, is dat de uitspraak in I Johannes 4,18 sterker is dan ik eerder dacht. Hy stel sy hoop en vertroue vir tydelike én ewige dinge in die Here. Julle is totaal onkorrigeerbare mense. Baie min gelowiges is bly as hulle sien dat hulle broers en susters deur God geseën word.

Next

God Is Liefde

die liefde van god

Net so praat die Nuwe Testament van geestelike rykdom as die teenstelling teenoor die bedrieglikheid van wêreldse rykdom. De strijd werd aangebonden tegen satan en zijn duistere machten, hun werken werden door Jezus verbroken. God is almagtig — Hy beskik oor onbeperkte krag. Hy het selfs die hoëpriesters se gesag gesoek om alle gelowiges op te spoor, sodat hy by hulle huise kon inbars en almal in die tronk gooi. Hy het nie Sy goddelikheid misbruik om sodoende mag en aansien te verwerf nie. Daar sou geen gemeente vir Paulus oor gewees het om te tereg te wys nie. Hy het jou lief sedert sy bestaan, want God is liefde.

Next